فرماندار شهرستان شهریار در دومین جلسه شورای اداری با اشاره به موضوع توسعه و پیشرفت بیان فرمودند:

فرماندار شهرستان شهریار در دومین جلسه شورای اداری با اشاره به موضوع توسعه و پیشرفت بیان فرمودند:

 فرماندار شهرستان شهریار در دومین جلسه شورای اداری:

مهندس نوراله طاهری فرماندار شهرستان شهریار در دومین جلسه شورای اداری این شهرستان

در فرهنگسرای استاد شهریار این شهر با اشاره به موضوع توسعه و پیشرفت بیان کرد:

زمان خدمت مسئولان بسیار کوتاه است به همین دلیل همواره باید فعال و پر تلاش در جهت حل مشکلات حرکت کرد.

فرماندار شهرستان شهریار گفت:

جلسات شورای اداری شهرستان شهریار یکی از مهم ترین جلسات در سطح شهرستان است به همین خاطر حضور تمامی مسئولین در این جلسات الزامی و مهم است.

طاهری بیان کرد:

طی جلسات اختصاصی شورای اداری در شهرها، مسایل و مشکلات مربوط به حوزه شهری با مسئولین مطرح شده و در نهایت با همفکری و جمع بندی نظرات تصمیم نهایی اتخاذ می شود.

وی بیان کرد:

با افزایش سطح همکاری بین ادارات و دستگاه ها، رسیدگی و پیگیری مسایل و مشکلات موجود، با سرعت بیشتری انجام می شود.

فرماندار شهرستان شهریار گفت:

شورای شهر به عنوان یک نهاد مردم نهاد مطرح است لذا یکی از بارزترین روش های حل مشکلات مردم بیان مسایل و کمبودها از زبان شوراهاست.

وی ادامه داد:

شوراهای شهر مزایا و اثرات مثبت زیادی برای مردم دارند به همین دلیل شوراها باید شان و

جایگاه پارلمان محلی را حفظ کرده و همواره در پی توسعه شهر باشند.