دمای هوای شهرستان شهریار امشب به منفی دو درجه خواهد رسید

دمای هوای شهرستان شهریار امشب به منفی دو درجه خواهد رسید

امشب شهریار زمستان را تجربه خواهد کرد

دمای هوای شهرستان شهریار امشب هب دو درجه زیر صفر خواهد رسید.

احتمال یخ زدگی خیابان های شهر

شهریار امیر سهرابی رئیس اداره هوا شناسی شهرستان شهریار در گفتگوی اختصاصی با خبر نگار شهریار نگار در خصوص سامانه بارشی اخیر و هوای حال حاضر شهرستان شهریار گفت: از روز گذشته تا کنون شاهد ۲۱ میلیمتر بارش به صورت برف و باران در شهرستان شهریار بوده ایم و این بارش ها تا چند روز آینده نیز ادامه خواهد داشت.

امیر سهرابی گفت: میزان بارشها  از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون (سال زراعی از ابتدای مهر نود شش تا پایان شهریور ۹۷ محاسبه میشود) ۱۰۸ میلیمتر بوده است .وی با اشاره به ادامه بارشها طی روزهای آینده ادامه داد:سامانه بارشی  فعلی تا عصر امروز دوشنبه فعال بوده و از ساعات عصر از بارشها کاسته خواهد شد اما در ساعات بعد الظهر روزهای آتی نیز با توجه به افزایش تراکم ابرهای تندری  قطعا شاهد بارشهایی در سطح شهرستان خواهیم ود.

امیر سهرابی دمای حال حاضر شهرستان شهریار را ۰ درجه عنوان و  با اشاره به اینکه پیش بینی دمای منفی دو درجه برای امشب صورت گرفته است از احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی خبر داد.

هوای شهرستان شهریار

د