دستگیری چهار رمال کلاهبردار در شهریار

دستگیری چهار رمال کلاهبردار در شهریار

فرمانده انتظامي شهرستان شهریاراز دستگيري ۴نفر رمال و دعانويس که اقدام به فريب مردم شهرستان مي‌کردند ، خبر داد.
به گزارش شهریارنگار سرهنگ “فردین جوزانی” در تشریح این خبر پليس و فريب مردم مي‌کند،

مأموران پليس پایگاه اطلاعات و امنيت عمومي پرونده را در دستور کار خود قراردادند.
وي ادامه داد: با تكميل تحقيقات به‌دست‌آمده، اقدامات ويژه پليسي جهت دستگيري متهمین آغاز

و با شناسايي محل‌هاي اختفاء آنان ، سرانجام متهمین را که در حال دعانويسي بودند دستگير

و در تحقيقات انجام‌گرفته به کلاهبرداري از شهروندان به بهانه دعانويسي و رمالي با شگردهاي

مختلف اعتراف كردند.
سرهنگ جوزانی افزود: اين کلاهبرداران پس از شناسايي سوژه‌هاي خود و بررسي و تحقيق در

مورد زندگي آن‌ها از افراد محل و همسايگان، با در اختيار داشتن اطلاعات فردي از سوژه‌ها،

اقدام به تجويز دعا و سوءاستفاده از باورهاي ديني مردم مي‌کردند.
وي خاطرنشان کرد:در بازرسي از منزل متهمین تعداد زيادي کتاب به زبان عربي و فارسي و

تعدادي دعا کپي شده ،پوست وموي حيوانات کشف شد.
فرمانده انتظامي شهرستان شهریار در پايان با اشاره به اينكه اين متهمین جهت سير مراحل قانوني

تحويل مراجع قضايي شدندخاطرنشان كرد: افراد کلاهبردار با دادن وعده ازدواج، تأمين شغل،

حل مشكلات، و .. .قصد کلاهبرداري رادارند كه شهروندان بايد با هوشياري پس از اطمينان از نيت

پليد طرف مقابل، مراتب را سريع به مركز فوريت‌هاي پليسي ۱۱۰ اطلاع دهند .