دستگیری باند اراذل و اوباش شهریار که اقدام به خفت گیری مینمودند

دستگیری باند اراذل و اوباش شهریار که اقدام به خفت گیری مینمودند

اعضای یک باند خفت‌گیری که در مسیر آزادی به اندیشه اقدام به زورگیری از مسافران تنها می‌کردند، دستگیر شدند.

افسران پلیس آگاهی پایتخت موفق شدند اعضای باند سه نفره اراذل و اوباش شهریار «خفت‌گیری در پوشش مسافرکش» را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

اعضای این باند با استفاده از یک خودروی پراید تیره‌رنگ اقدام به سوار کردن مسافران در مسیر میدان آزادی- شهر اندیشه کرده و در میانه راه و در فرصتی مناسب، قربانیان خود را با چاقو و سلاح سرد تهدید کرده و پول نقد و تلفن همراهشان را به سرقت می‌بردند و در همان میان راه آن‌ها را از خودرو پیاده کرده و به سرعت متواری می‌شدند.

این سه متهم که همگی ساکن یکی از محلات در منطقه شهریار بودند، در اعترافات اولیه خود به بیش از ۱۰ فقره سرقت به همین شیوه و شگرد اعتراف کردند.

بر اساس این گزارش، اعضای این باند با استقرار در میدان آزادی، طعمه‌های خود را از میان مسافرانی که به تنهایی قصد تردد به سمت شهر اندیشه را داشتند، انتخاب می‌کردند.
به گفته یکی از متهمان دستگیر شده، افسران پلیس آگاهی به دنبال شکایت تعدادی از مالباختگان، موفق به شناسایی خودرو و نهایتاً دستگیری آن‌ها شدند.

اراذل و اوباش شهریار /