دستگيري قاتل فراری بعد از چهارده سال در شهریار

دستگيري قاتل فراری بعد از چهارده سال در شهریار

فرمانده نيروي انتظامي غرب استان تهران از دستگيري قاتل فراري افسر ناجا خبر داد .

به گزارش شهریارنگار ،سردار محسن خانچرلي، با اشاره به دستگيري متهم در استانهاي غرب کشور گفت :

همکاران پليس آگاهي با پيگيري هاي شبانه روزي و شگرد هاي پليسي توانستند قاتل شهيد فولادوند راپس از چهارده سال در

يکي از شهرستان هاي غرب کشور دستگير کنند.
فرمانده انتظامي غرب استان با اشاره به اينکه شهيد سيروس فولادوند در حين انجام وظيفه در جاده شهريار به ملارد

به يک خودرو مشکوک شده و دستور ايست مي دهد افزود : متهم با استفاده از کلت کمري اين افسر وظيفه شناس را

به شهادت رسانده و به غرب کشور متواري مي شود که شناسايي و توسط پليس اگاهي دستگير شد.
وي با اشاره به اينکه يک پسر نوجوان تنها يادگار اين افسر شهيد است گفت :

متهم پس از دستگيري به جرم خوداعتراف کرده است و اکنون در اختيار پليس اگاهي براي تحقيقات تکميلي است .
رئيس پليس غرب استان تهران با اشاره به اينکه متهم بزودي براي صدور حکم تحويل مراجع قضايي مي شود گفت :

هم اکنون فرزند شهيد فولاد وند با عمو و مادربزرگ خود زندگي مي کند .
سردار خانچرلي با بيان اينکه يکي از رسالت فرماندهان نيروي انتظامي وهمکارانشان دستگيري قاتلان و مجرماني است

که باعث برهم زدن نظم و امنيت در کشور مي شوند گفت : پليس همواره ضامن امنيت مردم و پيگير خون شهدا است.