دستبند پليس بر دستان جاعل مدارک تحصیلی در غرب استان تهران

دستبند پليس بر دستان جاعل مدارک تحصیلی در غرب استان تهران

فرمانده انتظامي استان از شناسايي و دستگيري یک جاعل حرفه اي مدارک تحصیلی با ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال کلاهبرداری در شهرستان بهارستان خبر داد.

به گزارش شهریارنگارو به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار “محسن خانچرلی” گفت:

در پي دریافت اخبار و اطلاعاتی مبني بر جعل مدارک تحصیلی در شهرستان بهارستان لذا

موضوع بصورت ويژه در دستور کار پليس قرار گرفت.
اين مقام ارشد انتظامي افزود: کارآگاهان پليس، با انجام اقدامات فني و تخصصي، جاعل را شناسايي و

پس از هماهنگي قضائي طي عملياتي غافلگيرانه وي را در آموزشگاهی در شهرستان بهارستان دستگير کردند.
سردار خانچرلی تصريح کرد: متهم در بازجویی های تخصصی پلیس و پس از روبرو شدن با اسناد

و مدارک به ناچار لب به اعتراف گشود و اذعان داشت که مدارک نحصیلی را با همدستی فردی دیگر

جعل و به مبالغ بالا می فروخته است.
فرمانده انتظامي غرب استان تهران با اشاره به اینکه تاکنون ۱۱ مدرک تحصیلی جعلی کشف و

خریداران این کمدارک نیز دستگیر شده اند، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکيل پرونده جهت سیر

مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
گفتنی است ارزش ریالی مدارک تحصیلی جعلی فروخته شده ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.