درهفته دولت ، ۶پروژه عمرانی و خدماتی در شهریار به بهره برداری می رسد

درهفته دولت ، ۶پروژه عمرانی و خدماتی در شهریار به بهره برداری می رسد

مهندس درخشان نسب شهردار شهریار خبر داد:

درهفته دولت ، ۶پروژه عمرانی و خدماتی در شهریار به بهره برداری می رسد

به گزارش شهریارنگار و به نقل از واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:
درهفته دولت ،۳پارک با مساحت ۷۱هزار مترمربع و ۳ مجموعه ورزشی با مساحت بالغ بر ۱۵هزار مترمربع با اعتبارحدود ۲۳۵میلیارد ریال

در شهریار به بهره برداری می رسد.
مهندس درخشان نسب شهرداری شهریار با اعلام این خبر گفت :

توسعه پارک های محله ای وافزایش فضاهای ورزشی از جمله سرانه ها و کاربری های عمومی است

که با سلامت ، تحرک ونشاط شهروندان ارتباط نزدیک دارد و باتوسعه شهرنشینی ، رعایت سرانه های عمومی

و به ویژه توسعه وافزایش فضاهای ورزشی و پارک ها مورد تاکید مدیریت شهری است

ویکی از شاخص های توسعه یافتگی شهری افزایش استاندارد این سرانه هاست.
وی سپس با اشاره به طرح های هفته دولت گفت: احداث مجموعه ورزشی دوهزار نفری امیریه با اعتبار ۷ میلیارد تومان ،

مجموعه ورزشی رزکان با اعتبار یک ونیم میلیارد تومان، احداث سالن ورزشی شهرک شاهد با اعتبار ۵۰۰میلیون تومان

و احداث پارک های صدف،پارک شاهد وپارک شهرک مریم از جمله پروژه هایی بود که در جهت تحقق اهداف وبرنامه های مدیریت شهری

و جلب رضایت شهروندان پیگیری واجرا شد.
مهندس درخشان نسب ادامه داد: هم اکنون سیاست کلان برنامه ریزان و مدیران شهری ،استفاده کارامد

ومناسب ازمنابع و اراضی شهری درجهت رفع کمبودهای و کاستی های شهری وتامین سرانه های عمومی است

که با هدف توزیع وتخصیص عادلانه امکانات خدمات شهری در تمام مناطق و نواحی پیگیری و عملیاتی می گردد.
وی اضافه کرد : طراحی و احداث پارک بانوان با تجهیز امکانات مناسب ورزشی در آینده نزدیک،

از دیگر طرح های شهری انسان محوری است که مورد مطالبه ونیازقشرفهیم بانوان شهرستان است

که امیدوارم با احداث آن سطح رضایت مندی شهروندان افزایش یابد.