درختکاری ۵هکتار از اراضی ملی شهریار درهفته منابع طبیعی و روز درختکاری

درختکاری ۵هکتار از اراضی ملی شهریار درهفته منابع طبیعی و روز درختکاری

درختکاری ۵هکتار از اراضی ملی شهریار  در روز درختکاری و هفته منابع طبیعی درختکاری می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران:

 دومین جلسه هماهنگی جهت برگزاری هرچه بهتر هفته منابع طبیعی بر اساس برنامه مدون و ابلاغی از سوی منابع طبیعی

و برگزاری جلسات شهرستانی با حضور مدعوین و نمایندگان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های غرب استان تهران

و حضور نمایندگان شهرداری ها و فرمانداری ها در مدیریت جهاد کشاورزی شهریار برگزار شد .

در این جلسه بر چاله کنی و تامین نهال های مثمر و غیر مثمر جهت نهال کاری سطح ۵هکتار در محدوده پادگان آموزشی پرندک تاکید شد.

هم چنین با توجه به اینکه شعار امسال هفته منابع طبیعی باعنوان “همه همیار طبیعت باشیم” شروع خواهد شد

ادارات و سازمانهای مردم نهاد در هر چه با شکوه برگزار شدن برنامه های این هفته مشارکت خواهند داشت.

توزیع نهال در مدارس، به صدا در آوردن زنگ سبز در مدارس، توزیع نهال در بین نماز گزاران،

دیدار با ائمه جمعه و جماعات شهرستان از سایر برنامه های در دست اقدام برای گرامیداشت هفته منابع طبیعی خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهریار تاکید کرد: تمام تلاش ما برای حفظ این منابع و فرهنگ سازی در خصوص حفاظت از عرصه های طبیعی خواهد بود.