حواشی انتخابات صنف مصالح فروشان و اتاق اصناف شهریار

حواشی انتخابات صنف مصالح فروشان و اتاق اصناف شهریار

حواشی انتخابات صنف مصالح فروشان و اتاق اصناف شهریار

سید محمد خامسی

انتخابات صنف مصالح فروشان شهرستان شهریار اواخر هفته گذشته در حالی برگزار شد که حواشی بسیاری نیز با خود به همراه داشت.
با توجه به اینکه یک سر این انتخابات محسن فروزنده بخش رئیس فعلی اتاق اصناف بود و در صورتی که موفق به اخذ اکثریت آرا نمیگردید به طور طبیعی از مسند اتاق اصناف شهریار کنار میرفت حساسیت ها را دو چندان نموده بود به نحوی که میتوان گفت حساسیت انتخابات صنف مصالح فروشان را برابر کرد با انتخابات اتاق اصناف شهریار.

هرچه بود و نبود این انتخابات به صورت کاملا سالم و در فضای کاملا رقابتی برگزار شد و فروزنده بخش برای چندمین دوره متوالی بر مسند اتحادیه مصالح فروشان تکیه زد.
پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات و در فضای پیروزی پس از انتخابات شاهد برگزاری جشنی آنهم از نوع سنتی با ساز و دهل اصیل ایرانی بودیم که هرچند از نظر نگارنده غیر ضروری و نا معمول بود اما در فضای دو قطبی ایجد شده کاملا قابل پیش بینی بود که حریف پیروز، پیروزی اش را به جشن بنشیند.
فارق از تمام جنبه های این رقابت و چالش های آن  و تمام ناهنجارهایی که سالهاست وارد رقابتهای صنفی شهرستان شهریار گردیده است ( از ضیافتهای شام آنچنانی تا یارکشی های نامعمول و… که روح انتخابات و فعالیت اصناف را تحت الشعاع قرار داده است) و جدا از کاستی های و کج سلیقگیهای موجود در اتاق اصناف اما یک نکته سخت فکر نگارنده را به خود مشغول کرد.
استفاده ابزاری از دین و ربط دادن یک جشن پیروزی انتخاباتی به مخالفت با دین نشان از درک ناصحیح از فلسفه مذهب و اصل دین داشت.
آیا اگر روز اعلام نتایج کنکور تقارن پیدا میکرد با شهادت یکی از ائمه اطهار و فرزن شما با رتبه عالی در بهترن رشته و دانشگاه قبول میشد شما صرفا به دلیل تقارن با شهادت حضرت شادی خودرا به تاخیر انداخته و فرزند را در آغوش نمیکشیدید؟
اگر تولد فرزند یا نوه تان مقارن میگردید با روز شهادت امام جواد (ع) از تولد فرزندتان اظهارتاسف و ناراحتی مینمودید؟؟
صحیح نیست با استفاده ابزاری از دین و لطمه زدن به آن در پی اصلاح وضعیت به عقیده ما نا بسامان اتاق اصناف باشیم…
برای اصلاح اتاق اصناف ابتدا باید صاحبان صنوف اصلاح شوند، رویه های صحیح مشخص شده و اوضاع را اصلاح نمود

اتاق اصناف شهریار