حضور وزیر بهداشت کوبا در شهریار/ وی از شبکه بهداشت شهرستان شهریار بازدید نمود

حضور وزیر بهداشت کوبا در شهریار/ وی از شبکه بهداشت شهرستان شهریار بازدید نمود

وزیر بهداشت کوبا از شبکه بهداشت شهرستان شهریار بازدید نمود

دکتر مورالیس اوحدا، وزیر بهداشت کوبا و هیئت همراه در دومین روز سفر خود به جمهوری اسلامی ایران به منظور آشنایی با ساختار ارائه خدمات سلامت در کشور ،از شبکه بهداشت شهرستان شهریار بازدید نمودند.
در این برنامه که با حضور آقای دکتر رئیسی معاون محترم بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، آقای دکتر عبادی فرد آذر معاون بهداشتی ، آقای دکتر توکلی معاون درمان ، آقای دکتر قاسمی معاون امور بین الملل دانشگاه،آقای دکتر ناجی فرماندار شهریار و آقای دکتر ناصح مدیر شبکه بهداشت شهریار برگزار شد، خانه بهداشت یوسف آباد صیرفی واقع در شهر فردوسیه و مرکز خدمات جامع سلامت فردوسیه مورد بازدید قرار گرفت.
در این برنامه وزیر بهداشت کوبا و هیأت همراه با حضور در خانه بهداشت یوسف آباد صیرفی و مرکز خدمات جامع سلامت فردوسیه شهریار، نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی از جمله مراقبت های اولیه مادر ، کودک، واکسیناسیون ، بهداشت مدارس، خدمات دهان و دندان، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای، غربالگری بیماری های واگیر و غیر واگیر …. را مورد بازدید قرار دادند. همچنین با برنامه ها و اقدامات انجام شده درخصوص جلب مشارکت های مردمی ، ارتباطات بین بخشی و خدمات سفیران و داوطلبان سلامت آشنا شدند.
در این بازدید که هم زمان با هفته اطلاع رسانی مبارزه با ایدز بود، دکتر اوحدا و هیأت همراه از نمایشگاهی که به همین مناسبت و به منظور آموزش و اطلاع رسانی در خصوص بیماری ایدز به مراجعین برپا شده بود، نیز دیدن نمودند.

شهریار به عنوان یکی از شهر های پایلوت برای بازدید وزیر بهداشت کوبا در نظر گرفته شده بود وزیر بهداشت کشور کوبا از این بازدید ابراز خرسندی فراوان نمود.