جلسه اتاق اصناف شهریار با محوریت ایمنی واحدهای تجاری برگزار گردید…

جلسه اتاق اصناف شهریار با محوریت ایمنی واحدهای تجاری برگزار گردید…

حضور سرپرست سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی :

جلسه اتاق اصناف شهریار با محوریت ایمنی واحدهای تجاری برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شهریارنگار و به نقل از واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:
جلسه اتاق اصناف با حضور کریمی سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی،رئیس سازمان تامین اجتماعی ،سرهنگ رضایی رئیس اماکن عمومی و هیات رئیسه اتاق اصناف و روسای اتحادیه های صنفی تحت پوشش در روز چهارشنبه سیزدهم تیر ماه نودو هفت در محل سالن اجلاس اتاق اصناف برگزار شد .طی این جلسه به بحث و بررسی در خصوص مشکلات اقتصادی و ایمنی واحدهای تجاری در مقابل حوادث و آتش سوزی پرداخته شد.
در این جلسه که مقارن با وقوع یک مورد آتش سوزی در پاساژ بزرگ ولیعصرشهریار برگزار میگردید

سرپرست سازمان آتش نشانی به اهمیت برقراری ایمنی در کلیه تصرفات تجاری و صنعتی تاکید نمودند

و در پایان مقرر گردید تفاهم نامه فی مابین آتش نشانی و اصناف با جدیت اجرا گردد.