جذب سرمایه گذار و درآمد پایدار نیاز نخست شهرستان شهریار

جذب سرمایه گذار و درآمد پایدار نیاز نخست شهرستان شهریار

بهزاد درخشان_عضو شورای شهر شهرستان شهریار :شورای شهر شهریار باید در راستای کسب درآمد پایدار و جذب سرمایه گذار برنامه ریزی های مسمر ثمری صورت دهد

شاخص برنامه های شورای شهر شهریار و شهرداری در سال ۹۸، در قالب بودجه مصوب شورای شهر نمود پیدا می کند.

مسیر حرکت ما و دیدگاهی که ما در بحث مدیریت شهری داریم در این نقشه راه و بودجه مشخص می شود. شهریار پرجمعیت ترین شهرستان استان تهران و دوازدهمین شهرستان پر جمعیت کشور است.

حتی از بعضی از شهرستان هایی که مرکز استان هستند هم پر جمعیت تر است. بنابراین باید در برنامه هایی که برای شهر تدوین می شود نگاه بزرگی به آینده در نظر گرفته شود.

لذا در شورا و با همکاری دوستان مسائلی را مورد بررسی قرار داده ایم که اگر رنگ و بوی واقعیت،

عمل و اجرا به خودش بگیرد، بذری کاشته شده برای آیندگان خواهند بود.

همه می دانند که در شهرداری ها در بحث های در آمدی مشکلات متعددی وجود دارد.

اگر بتوانیم خودمان را از در آمدهای مقطعی، فصلی و درآمدهایی که امروز هست

ولی ممکن است فردا نباشد از قبیل عوارض جواز، عوارض کمیسیون ماده ۱۰۰ و…

بی نیاز کنیم دیگر نیازی به شهر فروشی نداریم. بنابراین باید در راستای ایجاد درآمدهای پایدار تلاش کنیم.

من فکر می کنیم که ما امروز در شورای شهر شهریار باید پروژه هایی را برنامه ریزی کنیم

که چالش های آینده شهرمان را برطرف کند.

بنابراین برنامه اول ما جذب سرمایه گذار و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداریست.
کار دیگری که باید انجام دهیم ایجاد شهر الکترونیک است. ما باید کاری کنیم که از میزان رفت و آمدها،

هزینه هایی که بابت اتلاف وقت و انرژی داده می شود، خودداری کنیم.

اگر ما بتوانیم پایانه های خدمت به شهروندان را در قالب شهرهای اینترنتی داشته باشیم می توانیم علاوه بر اینکه هزینه های خودمان را کاهش دهیم، میزان خدمات را با به کارگیری بخش خصوصی بهینه کنیم.

نکته مهم این است که ما برای اولین بار در شهر تهران توانستیم بالاترین بودجه مصوب در کل شهرستان های استان تهران بگیریم.

پانصد و پنجاه و پنج میلیارد تومان در پنجمین دوره شورای شهر، برای انجام پروژه های رفاهی و خدماتی، برای مردم شهریار در نظر گرفته شده است.

۳۰ درصد این مبلغ برای هزینه های جاری ماست و ۷۰ درصد هزینه های سرمایه ای و پیمانکاری

ماست و در حقیقت باید صرف ساخت مکان های خدماتی، فضای سبز، ورزشی، آموزشی و… شود.
با هماهنگی شهرداری، یک زمین در جوار شهرک صدف در نظر گرفته ایم که آن را به یک فضای

تفریحی توریستی خیلی خوب در شان مردم شهریار تبدیل کنیم.

امسال همچنین شهرداری بودجه ای یک میلیاردی برای حمایت از تیم های پایه ای و ورزشی

در نظر گرفته است که برای اولین بار این اتفاق افتاده است تا بتوانیم یک تیم ورزشی خوب

به عنوان برند شهرمان در کشور داشته باشیم.

مهم تریم نیاز جوانان اشتغال است.

این که دولت آمده و منع به کارگیری بازنشسته ها را تصویب کرده است اتفاق خوبیست

اما باید تکمیل شود. دولت باید نقشش را در بحث اقتصاد کشور کم کند، باید پای خودش را از

قسمت های اقتصادی که می توانند اشتغالزایی کنند به طور کامل بیرون بکشد.

اگر ما به بخش خصوصی، تعاونی ها و انجمن ها فرصت و سرمایه دهیم این ها به راحتی با کارآفرینی

که می کنن،د می توانند امر اشتغال و ازدواج جوانان را تسهیل کنند.