تخریب باغ تالار غیرمجاز سى هزار مترى در شهریار

تخریب باغ تالار غیرمجاز سى هزار مترى در شهریار

دادستان عمومى و انقلاب شهریار از تخریب باغ تالار غیرمجاز با دستور قضایى خبر داد و گفت: این باغ تالار در مساحت حدود سى هزار متر ساخته شده بود.

به گزارش شهریارنگار و به نقل از خبرگذاری میزان حمید عسگرى پور، دادستان عمومى و انقلاب شهریار در

گفتگو با خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان از تخریب باغ تالار غیرمجاز با دستور قضایى و

در راستاى تبصره دو ماده ١٠ قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها، خبر داد و بیان کرد: این باغ

تالار در مساحت حدود سى هزار متر ساخته شده بود که با دستور قضایى، صبح امروز تخریب شد.

دادستان عمومى و انقلاب شهریار خاطرنشان کرد: اراضى مربوط به این باغ تالار مجوز ساخت مرغدارى

داشته، اما مالک به جاى مرغدارى اقدام به ساخت باغ تالار کرده است.

وى با تاکید بر جدیت دستگاه قضایى در برخورد با ساخت و سازهاى غیرمجاز اظهار کرد: دادستانى در

خصوص تغییر کاربرى اراضى و تجاوز به منابع طبیعى به هیچ عنوان مسامحه نخواهد کرد و با جدیت با

متخلفان برخورد خواهد کرد.