تبصره ۳ آب و فاضلاب ، ظلم به شهروندان یا چاره نجات شهر

تبصره ۳ آب و فاضلاب ، ظلم به شهروندان یا چاره نجات شهر

 

  کلاه گشادی که تحت عنوان تبصره ۳ آب و فاضلاب بر سر شهروندان شهریار گذاشته شده است

تبصره ۳ آب و فاضلاب چیست:

قانون ایجاد تسهیلات برای طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری

به منظور بازسازی و توسعه تاسیسات آب شهرها و تکمیل طرحهای نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرحهای فاضلاب به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرحها را به طرق مشروحه زیر تامین نمایند:

تبصره ۳ : تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راه‌ کارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید.(پس از تشکیل شورا به پیشنهاد آب و فاضلاب و تصویب شورای شهر)

تا اینجا مشکلی وجود ندارد و برای جبران کاستی شبکه مبالغی با تصویب شورای شهر در قبوض لحاظ تا شهروندان در توسعه و بازساازی شبکه سهیم باشند.

اما مشکل از اینجا نمود پیدا میکند که مبلغ مصوب برای تبصره ۳ در شهر های شهرستان شهریار تقریبا از تمام شهر های ایران حتی شهر تهران نیز بالاتر است!!!

چرا باید فاضلاب دشت خشک و کم آب شهریار به پائین دست منتقل گردد اما هیچ اقدامی برای بازگشت پس آب آن که حق مسلم شهروندان این شهرستان است و میبایست به دشت شهریار و سفره های زیر زمینی آب تزریق گردد به شهرستان باز نمیگردد.مگر نه آنکه بخشی از درامد های تبصره ۳ بایدصرف توسعه شبکه فاضلاب گردد و بخشی از این توسعه می بایست در جهت بازگشت پس آب شاهد شهر به شهریار هزینه گردد.

 

 

 

 

طبق این جدول  مشترکی در محدوده تجریش و زعفرانیه  با ۴۵ متر مکعب مصرف ۸۷۷۵ تومان پرداخت میکند اما  مشترکی در نصیر آباد شهریار با همین میزان مصرف باید ۲۱۶۰۰ تومان حق تبصره ۳بپردازد!!

حال سوال این است اعضای محترم شوراهای شهرستان  بر چه مبنی و معیاری این ضرایب را تصویب نموده اند.

دلیل پیشنهاد این مبالغ توسط آبفا چه چیزی بوده و آیا توجیه منطقی برای این موضوع وجود دارد؟؟

با توجه به محدودیت های موجود چه پروژه ها و طرح هایی قرار است از محل این اعتبارات که بالغ بر چندد صد میلیارد تومان در سال خواهد بود در شهرستان اجرائی گردد…