بیشترین علل اختلافات خانوادگي در غرب استان تهران

بیشترین علل اختلافات خانوادگي در غرب استان تهران

خانواده به عنوان رکن بنيادين جامعه انساني و شالوده حيات اجتماعي محسوب مي­گردد.

بیشترین علل اختلافات خانوادگي در غرب استان تهران:

متأسفانه امروزه کارکرد خانواده­هاي ايراني به دليل تغيير و تحولات گسترده در عرصه­هاي اجتماعي، تأثير­پذيري جامعه از فرهنگ غربي

و هجمه گسترده فرهنگ غربي به هنجارها و ارزش­هاي ملي و سنتي دچار تغييرات چشم‌گيري شده است.

به گزارش شهریارنگار در تحقيقی که در  غرب استان تهران با موضوع “شناخت و بررسي علل اختلافات خانوادگي”

توسط اداره برآورد اجتماعی و افکارسنجی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران انجام یافته نشان

مي­دهد ۱۰ مولفه اصلي که در اختلافات خانوادگی اثرگذار می باشند به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 

مؤلفهها خيانت خشونت اعتياد مشكلات اقتصادي عدم

مهارت ارتباطی

عدم تعهد و

مسئوليت‌پذيري

احساس ناكامي مشكلات

ناشي از

خانواده‌هاي اصلي

مشكلات رواني تعارض با فرزندان
فراوانی  متغیر ۳۸ ۶۲ ۳۴ ۶۸ ۱۰۰ ۵۸ ۶۲ ۲۶ ۸۵ ۱۳

 

تغيير و تحولاتي که طي چند دهه گذشته تحت عنوان مدرنيته و جهاني شدن اتفاق افتاده،

پيامدهايي را از طريق دنياي اطلاعات و ارتباطات بر همه­ي سازه‌هاي اجتماعي از جمله خانواده به جا گذاشته است.

اين شرايط نوين، با ايجاد نوعي اختلال هنجاري و دگر مختاري نوعي بي­نظمي مزمن و چندبعدي و تيرگي نقش‌ها و وظايف در نهاد خانواده ايجاد کرده است.

نتايج اين بي نظمي و مزمن و اختلال هنجاري يا کارکردي در خانواده باعث شد خانواده از چند بعد مورد تهديد قرار گيرد.

تهديدهاي ارتباطي- زناشويي

همانند؛ نارضايتي از زندگي زناشويي، عدم تفاهم زن و شوهر، روابط ضعيف و غير صميمانه با همسر مي‌باشد

که هر کدام از اين تهديدها زاييده خيلي از مسايل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر جديد است.

با توجه به نتايج تحقيق حاضر خانواده امروزي از چند حوزه مورد مخاطره قرار گرفته است که اين تهديدات شامل حوزه اقتصادي،

مديريتي، ارتباطي، اعتقادي خانواده مي­باشد. تهديدهاي اقتصادي همچون؛ افزايش غيرقابل تحمل هزينه­هاي ماهانه،

نداشتن مسکن مناسب، کاهش سطح رفاه، بيکاري و… باعث شد سرپرستان خانواده وقتي کمي براي تربيت و با هم بودن داشته باشند

آن‌ها بيشتر در فکر معاش خانواده خود بودند. تهديدهاي مديريتي ناشي از اين تغيير و تحولات در نهاد خانواده شامل؛

بي­نظمي در امور مربوط به خانواده، بروز اختلاف خانوادگي بين اعضاي خانواده، ناتواني در حل مشکلات بين اعضا

به خاطر از بين رفتن فضاي گفتمان و گفتگو در کانون خانواده است.

تضعيف فضاي گفتگو و تعامل در خانواده به عنوان عاملي موثر در نقش اساسي در افزايش اختلافات خانوادگي دارد.

به طوري که امروزه اشتغال والدين به خصوص زنان و چندشغله بودن مردان، وجود رسانه‌هاي قوي با برنامه‌هاي جذاب

براي همه سنين و خستگي‌هاي ناشي از کار وقتي براي همفکري و گفتگو در خانواده نگذاشته است.

به طوري که گفتگو ها بيشتر در زمان کار از طريق تلفن و پيامک انجام مي‌شود.