بهبود مشکلات زيربنايي شهرک مهستان درشهريار

بهبود مشکلات زيربنايي شهرک مهستان درشهريار

فرماندار شهريار از تسريع بهبود مشکلات زيربنايي شهرک مسکوني مهستان در باغستان شهريار خبر داد .

به گزارش شهریارنگار و به نقل از خبرگزاري صدا و سيما ، نور الله طاهري با اشاره به اينکه مشکلات مختلف اين شهرک مسکوني يکي از مهمترين اولويت هاي اين شهرستان بود گفت :

با پيگيري هاي انجام شده و جلسات متعدد با سازمانها و ادارات خدمات رسان ، هم اکنون بخش عمده مشکلات اين شهرک برطرف شده است .
فرماندار شهريار با بيان اينکه نبود امکانات مهم خدماتي مانند آب و برق و گاز از بزرگترين

مشکلات پيش رو در اين شهرک مسکوني بود افزود : هم اکنون ادارات آب ، برق و گاز

براي ارائه خدمات زيربنايي به اين شهرک ورود کرده اند و کارها طبق روال در حال انجام است .
طاهري با اشاره به اينکه سازنده بايد در مقابل تعهدات خود طبق قانون عمل کند گفت :

ساخت مراکز آموزشي ، آتش نشاني ، مسجد و ديگر سرانه ها از مهمترين مطالبات مردم و

دولت است که سازندگان شهرک بايد به آن عمل کنند .
وي با بيان اينکه تا کنون ساختمانهايي براي سرانه هاي عمومي ساخته شده و يا در

حال ساخت است افزود : بزودي با همکاري سازنده و دولت ، اشکالات زيربنايي اين شهرک مسکوني

مرتفع و نگراني خريداران و ساکنان ، به طور کامل برطرف خواهد شد .
وي با بيان اينکه پيگيري هايي نيز براي ارائه تسهيلات و همچنين اسناد مالکيت انجام شده افزود :

اين مشکلات نيز بزودي حل خواهد شد .
شهرک مسکوني مهستان با بيش از ۳ هزار واحد مسکوني در باغستان شهريار قرار دارد .