برگزاری نشست تکامل و تعامل انجمنهای دانشجوئی دانشگاه پیام نور شهریار با رئیس دانشگاه

برگزاری نشست تکامل و تعامل انجمنهای دانشجوئی دانشگاه پیام نور شهریار با رئیس دانشگاه

به گزارش سوسن قدرتی سردبیر نشریه دانشجوئی کلاژ نشست صمیمانه دبیران و اعضای انجمن های دانشجویی و دکتر عابدینی رئیس دانشگاه پیام نور شهریار در قالب شورای”تکامل و تعامل” و با حضور سید محمد خامسی مدیر انجمن شهریار نگار و از مدرسین دانشگاه پیام نور شهریار در روز ۳۰ فروردین ۹۷ برگزار شد.

در ابتدا دکتر عابدینی با اشاره به نقش انجمن های علمی دانشجوئی در ارتقای سطح علمی دانشجویان از لزوم توجه بیشتر به این انجمنها و فراهم نمودن بستر مناسب برای فعالیت هرچه بهتر این انجمنها در دانشگاه سخن گفت.وی با اشاره به نقشو جایگاه دانشجو در پیشرفت و توسعه کشور خواهان جنبش بیشتر و جدیت دانشجویان شد.

در ادامه رضا فرمانی دبیر سابق انجمن صنایع، بر لزوم ارتباط انجمن های دانشجوئی دانشگاه با صنعت معدن و وزرات کشور، برگزاری دوره های آموزشی، سمینار های مختلف و ایجاد کارگاه صنعتی برای دانشجویان رشته ی صنایع تاکید کرد.
سپس دبیران انجمن های حقوق و هنری دانشگاه از برنامه های آتی خود در باره ی اجرای برنامه در مناسبت های مختلف و ارتباط با زندان ها، پزشکی قانونی،مجلس و کارگاه های حقوقی صحبت کردند.
حسین بکلو دبیر جدید انجمن مدیریت و حسابداری؛ دعوت از کارآفرینان، برگزاری سمینارهای مدیریتی و دوره های نرم افزارهای حسابداری و مدیریتی و ایجاد فرصت های شغلی برای دانشجویان را از برمامه های اتی این انجمن بر شمرد.
انجمن روانشناسی دانشگاه نیز  از برگزاری کارگاه های روانشناسی، ارتباط با بیمارستان ها و آسایشگاه های مختلف خبر داده و برای ترغیب دانشجویان به شرکت در دوره ها راهکارهائی ارائه دادند.
قدرتی سردبیر نشریه ی کلاژ بر ایجاد انگیزه در دانشجویان برای فعالیت های فرهنگی و  اهمیت گسترش کمی و کیفی نشریه های دانشجوئی تاکید کرد.
در انتها سید محمد خامسی با با اشاره نقش انجمنهای دانشجوئی به عنوان ابزارهای توسعه هزاره سوم بر لزوم توانمند سازی این انجمنها تاکید کرد و گفت انجمنها در صورتی میتوانند خدمات خوبی به دانشجویان ارائه نمایند که ابتدا خود توانمند شده باشند.

خامسی در ادامه بر لزوم برند سازی انجمنهای دانشجوئی اشاره کرده و گفت برای انکه دانشجویان، صنعت ، بخش خصوصی و دولت  توان اجرائی انجمنها را بپذیرند میبایست برند سازی در سطح انجمنها صورت پذیرد.

مدیر انجمن شهریار نگار ضمن تاکید بر تلاش این انجمنها برای حفظ استقلال و درامد زائی گفت : این انجمنها میبایست در چهارچوب اساسنامه و قوانین موجود فعالیت نمایند.

در انتهای جلسه دکتر عابدینی ریاست دانشگاه پیام نور با اهدائ تقدیرنامه اززحمات سید محمد خامسی در راستای توسعه علمی و اجتماعی شهرستان شهریار تقدیر نمود.

دانشگاه پیام نور شهریار /