برگزاری سلسله همایش های تدبیر دولت، امید ملت در آئینه عملکرد شوراهای اسلامی و شهرداری ها

برگزاری سلسله همایش های تدبیر دولت، امید ملت در آئینه عملکرد شوراهای اسلامی و شهرداری ها

دکتر ناجی فرماندار شهرستان شهریار از برگزاری سلسله همایش های تدبیر دولت، امید ملت در آئینه عملکرد شوراهای اسلامی و شهرداری های شهرستان شهریار خبر داد

به گزارش شهریار نگار: فرمانداری شهرستان شهریار؛ دکتر سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار با اعلام این خبر گفت: باتوجه به نزدیک شدن به پایان دور اول ریاست جمهوری جناب آقای دکتر روحانی و دولت تدبیر و امید و همزمانی این دوره با چهارمین دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا، فرمانداری شهرستان شهریار در نظر دارد تا همایش های تدبیر دولت، امید ملت را در هفت شهر و یک بخش مرکزی برگزار نماید.
فرماندار شهرستان شهریار با برشمردن دلایل و اهداف برگزاری این همایش ها اظهار داشت :نظر به عدم برگزاری همایش ها و برنامه های مناسب به منظور ارائه گزارشی کامل از عملکرد شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران و مدیران شهرداری، لزوم آسیب شناسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها، بررسی و تبیین نقش دولت در مجموعه عملکرد شوراهای اسلامی و شهرداری ها، در هرکدام از شهرها همایشی مستقل و ویژه برگزار خواهد شد.
دکتر ناجی افزود: باتوجه به گستردگی فعالیت ها و اقدامات در سطح شهرستان و لزوم توجه ویژه به عملکرد شوراها و شهرداری های هرکدام از شهرها، ۷ همایش در شهرهای شهریار، اندیشه، باغستان، صباشهر، وحیدیه، شاهدشهر و فردوسیه به صورت مستقل برگزار خواهد شد و عملکرد و اقدامات شوراها و شهرداری ها به صورت مجزا بررسی و ارائه خواهد شد.
لازم به ذکر است که برنامه برگزاری همایش های تدبیر دولت، امید ملت در آئینه عملکرد شوراهای اسلامی شهر و شهرداران شهرستان شهریار به شرح ذیل می باشد:
همایش تدبیر دولت، امید ملت در آئینه عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری فردوسیه / ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۶
همایش تدبیر دولت، امید ملت در آئینه عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری شاهدشهر / ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۶
همایش تدبیر دولت، امید ملت در آئینه عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری باغستان / ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۶
همایش تدبیر دولت، امید ملت در آئینه عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری شهریار / ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۳ مردادماه ۱۳۹۶
همایش تدبیر دولت، امید ملت در آئینه عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری اندیشه / ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۶
همایش تدبیر دولت، امید ملت در آئینه عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری صباشهر / ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۳۰ مردادماه ۱۳۹۶
همایش تدبیر دولت، امید ملت در آئینه عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری وحیدیه / ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه ۲ شهریورماه ۱۳۹۶
همایش تدبیر دولت، امید ملت در آئینه عملکرد شورای اسلامی روستاها و دهیاری ها / ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۶