برنامه ویژه رکورددار شهریاری روپایی جهان برای کمک به زلزله‌زدگان

برنامه ویژه رکورددار شهریاری روپایی جهان برای کمک به زلزله‌زدگان

شهریار نگار؛روپاییزن سرشناس کشورمان برنامه‌ای را برای کمک به هموطنان کرد زبان اجرا کرد.

مهدی حب درویش، رکورددار شهریاری روپایی جهان برای کمک به زلزله زدگان شهرهای غربی ایران، با حضور در بازار تهران به اجرای برنامه و جمع آوری کمک‌های نقدی برای ارسال به مناطق زلزله زده پرداخت.
وی با انجام حرکات نمایشی و روپایی سه میلیون تومان جمع آوری کرد.