بررسی زلزله خیزی شهرستان شهریار

بررسی زلزله خیزی شهرستان شهریار

بررسی زلزله خیزی شهرستان شهریار

قسمت اول :

شهرستان شهریار در منتهی الیه ضلع جنوبی سلسله جبال البرز مرکزی قراردارد.منطقه البرز قسمتی ازکمربندی  کهزائی آلپ- هیمالیا می باشد که ازفعال ترین کمربندهای زلزله خیزی جهان است.البرز دارای پوسته ی شدیداً خرد شده بوده ودردوران های مختلف زمین شناسی، شاهد فعالیت کهزایی عمده بوده است.عوارض ناشی از ادامه ی این حرکت ، تعداد زیادی گسل جوان وپرتکاپو ایجاد کرده است .جنبش های سریع طبقات زمین درامتداد این گسستگی ها ، توام با زمین لرزه های بزرگ می باشد که هرچند سال یکبار، اتفاق می افتاد وتلفات وخسارات زیادی بر جای می گذارد.

با توجه به وجود گسل های بزرگی مانند گسل بزرگ شمال تهران وگسل های ری( شمال ری- جنوب ری وکهریزک) در نزدیکی شهریار ، درداخل این شهرستان نیز، گسل های بزرگی وجود دارد نظیر گسل رباط کریم که ۱۶ کیلومتر آن از شهریار می گذرد.گسل لرزه زایی با طول ۱۳ کیلومتر ، گسل کردان ، زون گسلی و چند شاخه که فاصله کمی ازگسل کهریزک دارند.لرزه های ثبت شده دراین محدوده ، نیز اگرچه چندان بزرگ نمی باشند ، اما نشان دهنده ی فعال بودن منطقه ازنظر زمین ساختی وجنبا بودن گسل های آن می باشد .از آنجا که کانون یابی زمین لرزه ها دارای خطایی درحدود بیست کیلومتر می باشد نمی توان اطمینان حاصل نمود که ، کانون هیچ یک از زلزله های بزرگی که در درازنای تاریخ اتفاق افتاده در این شهرستان نبوده است.

لرزه زمین ساخت شهریار

گسل های اطراف شهریار وگسل های شهرستان شهریار عبارتند از:

الف : گسل های اطراف شهریار:

۱-راندگی شمال تهران ، فاصله این گسل از  شهریار۱۲کیلومتراست

۲-گسل پورکان فاصله راندگی ازشهریار ۱۹ کیلومتر

۳-گسل کهریزک ( فاصله ازشهریار۱۹کیلومتر)

۴-گسل جنوب ری(فاصله ازشهریار ۲۱ کلومتر)

۵-گسل نیاوران( تقریبا۳۰کیلومتر)

۶-گسل داودیه ( ۴۲کیلومتر)

۷-گسل طالقان(۵۰کیلومتر)

۸- گسل آراد( تقریبا ۲۸کیلومتر)

۹-گسل فشاری مشا- قشم(۴۲ کیلومتر)

۱۰-گسل اشتهارد (حدود ۱۴ کیلومتر)

ب: گسل های شهرستان شهریار

منطقه شهریار علاوه برگسل های بزرگی که در پیرامون خود دارد ، دارای چندین گسل اصلی و فرعی نیز می باشد.هرچند تاکنون نامی برای گسل های شهریار گذاشته نشده ، بنابراین با نام مکانی که نزدیک آنها است معرفی خواهند شد.

ب-۱:گسل های اصلی و لرزه زا( بیش از۱۰ کیلومتر)

۱-گسل رباط کریم ، این گسل را ۱۰۰کیلومترمعرفی و گسل معکوس احتمالی ازروستای قبچاق ملارد شروع و۱۶ کیلومتر آن از شهریار می گذرد

۲-گسل جنوب جارو ، این گسل ۲۳ کیلومتر است که قسمتی از آن دراخترآباد ملارد قرار دارد

۳-گسل اصلی به طول سیزده کیلومتر.این گسل ازنزدیکی مرکز شهریار ، ازویره، قاسم آباد وهمدانک می گذردودرجنوب شهریار به رباط کریم می رسد وفاصله خیلی کمی از انتهای گسل کهریزک که از اسلام شهر می گذرد دارد.

ب-۲:گسل های متوسط

گسل کردان که ازقشلاق می گذرد، گسل اصلی چند شاخه که بطور تقریبی ۸ کیلومتر از اسکمان ، الورد و دهشاد می گذرد، گسل اصلی بطول هفت کیلومتر که ازشاهد شهر ، روستای رامین و ازنزدیکی شهرک نور عبور می کند. اصل این گسل از غرب شهریار شروع شده وازشرق به غرب دوشاخه شده و شاخه ای از آن به طول ۵ کیلومتر از روستای قره ترپاق دهستان اختر آباد می گذرد.

 

احمد فرجی