باغ فروشی با قید فوریت در شهریار محله ابراهیم آباد

باغ فروشی با قید فوریت در شهریار محله ابراهیم آباد

نیازمندیهای شهریار نگار

باغ فروشی با قید فوریت در شهریار محله ابراهیم آباد

باغ فروشی در ابراهیم آباد
٥٠٠٠ متر باغ در شهريار
سند تكبرگ
منطقه ابراهيم آباد كردزار
بر آسفالت
انواع درختان ميوه
موقعيت بسيار عالي
قيمت مناسب
٠٩١٢٢٢١١٣٤٢
٠٩١٩٢٦٠٢٢٥٢