ایمن سازی رودخانه شادچای شهریار در برابر سیلاب های احتمالی

ایمن سازی رودخانه شادچای شهریار در برابر سیلاب های احتمالی

با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در خصوص بارش های بهاری، رودخانه شادچای شهریار در برابر سیلاب های احتمالی ایمن سازی شد.

به گزارش شهریارنگار و به نقل از پایگاه خبری راه مبین، همزمان با پیش بینی موج جدید بارش های بهاری

در کشور، طرح احداث سازه مقسم جریان آب در ابتدای رودخانه شادچای شهریار به منظور

جلوگیری از وقوع سیلاب های احتمالی، اجرا شد.

کمال الدین کاظمی مجری احداث سازه مقسم جریان آب در رودخانه شادچای شهریار در

همین رابطه به خبرنگاران گفت: این طرح با هدف مدیریت جریان ورودی سیلاب و

در راستای کاهش مخاطرات در مناطق پایین دست رودخانه شادچای، اجرا شد.

کاظمی ادامه داد: در پی بارندگی های شدید در روزهای اخیر و متعاقبا افزایش حجم آب رودخانه

کرج از بالادست و از سرشاخه های آدران و کندر، حجم سیلاب قابل توجهی وارد این رودخانه شد.

وی افزود: همچنین به دلیل تجاوز به حریم رودخانه و کاهش عرض بستر رودخانه شادچای شهریار

در محدوده شهرستان های گلستان و بهارستان و در نتیجه کاهش ظرفیت عبوردهی رودخانه و

روانه شدن سیلاب در محدوده رودخانه، موجی از نگرانی در بین مردم این منطقه و مسئولین شهرستان

شهریار ایجاد شده بود.

کاظمی بیان کرد: در همین راستا طراحی سازه مقسم جریان آب رودخانه شادچای جهت مدیریت جریان

ورودی سیلاب با هدف کاهش مخاطرات در مناطق پایین دست رودخانه صورت گرفت.