اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شهریار برگزار گردید

اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شهریار برگزار گردید

برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شهریار

اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شهریار با حضور فرماندار در دفتر حجت الاسلام والمسلمین سالمی

امام جمعه شهریار برگزار شد.

اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شهریار به

ریاست حجت الاسلام والمسلمین سالمی امام جمعه شهریار و با

حضور مهندس طاهری فرماندار و اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان برگزار شد.

بنابر این گزارش؛ در این جلسه مسائل مرتبط به بحث وگفتگو گذاشته شد و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ گردید.