افزایش غیر قانونی نرخ کرایه تاکسی خط شهریار – آزادی/ اعتراض مردم به افزایش  نرخ کرایه

افزایش غیر قانونی نرخ کرایه تاکسی خط شهریار – آزادی/ اعتراض مردم به افزایش نرخ کرایه

نرخ کرایه تاکسی شهریار- آزادی افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی انجمن شهریارنگار: شهروندان شهریار نسبت به افزایش قیمت کرایه تاکسی های خط آزادی شکایت دارند. تاکسی داران از ۴۰۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان کرایه را افزایش داده اند.
با پی گیری رواریط عمومی شهریارنگار از طریق جناب آقای کلانتری مسوول محترم نظارت و گشت تاکسیرانی شهرستان شهریار ایشان در این خصوص عنوان نمودند که در حال حاضرعملکرد تاکسی ها در خصوص دریافت افزایش نرخ هزینه شهریار به آزادی غیرقانونی می باشد. شما شهروندان گرامی می توانید در صورت برخورد با چنین مسیله ای شماره ردیف تاکسی مذبور را که در شیشه عقب تاکسی زده شده است به شماره ۰۲۱۶۵۲۹۱۹۸۰ سازمان تاکسی رانی شهریار اعلام فرمایید تا پی گیری های لازم صورت پذیرد.