افزايش ۱۰ و ۳۰ درصدی مصدومان در شهرستان شهريار و شهرقدس

افزايش ۱۰ و ۳۰ درصدی مصدومان در شهرستان شهريار و شهرقدس

به گزارش روابط عمومی شهریارنگار و به نقل از پایگاه خبرگزاری صداو سیما :


مصدومان شب چهارشنبه سوری در شهرستان شهريار ، ۴۱ و شهرقدس به ۶۸ نفر رسيد .

مدير شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهريار با بيان اينکه امار مصدومان شب چهارشنبه اخر سال امسال به ۴۱ نفر رسيده است

گفت : اين امار نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزايش نشان ميدهد .
دکتر ناصح با اشاره به اينکه خوشبختانه حادثه ایی منجر به مصدوميت و يا فوت گزارش نشده است افزود :

از اين تعداد مصدوم ، ۳۸ نفر به صورت سرپايي و ۲ نفر که دچار مصدوميت از ناحيه پا و دست وچشم بودند به تهران اعزام شدند.
وي گفت: حال عمومي اين دو مصدوم نيز خوب است .
معاون سياسی انتظامی شهرستان قدس نيز با اشاره به افزايش بيش از ۳۰ درصدی  مصدومان در چهارشنبه سوری

اخر سال در اين شهرستان گفت: اخرين امار مصدومان شهرستان قدس ، ۶۸ نفر است

که از اين تعداد تنها ۱ نفر به بيمارستان رسول اکرم تهران اعزام شده است .
رضا اينانلو افزود : خوشبختانه همگی ۶۷ مصدوم به صورت سرپايی مداوا شده اند و حال مصدوم اعزامی نيز خوب است .