استخدام شهریار

استخدام شهریار

استخدام و فرصت های شغلی شهریارنگار

  1. یک نفر آقا مسلط به , زبان انگلیسی و کامپیوتر , برای راه اندازی سایت , و فروش اینترنتی کالا , باسابقه کار ترجیحا ًساکن شهریار

۲۶۴۱۱۷۳۸

۲۲۲۵۹۵۴۵

 

  1. کارگر آقا جهت کار در , قهوه خانه با جای خواب , در اندیشه شهریار نیازمندیم

۰۹۱۲۲۸۰۵۴۱۰

 

  1. به یک رنگ کار ماهر چوب , در منطقه شهریار نیازمندیم , با حقوق مکفی

۰۹۳۶۸۳۹۱۲۴۲

 

  1. به تعدادی حسابدار , مسلط به نرم افزار هلو , حومه شهریار نیازمندیم

۰۹۱۲۲۶۱۱۰۲۹

 

  1. تعدادی بیرون بر مانتو،پالتو , تمیزدوز و تیراژ هفتگی در , امیریه شهریار(تسویه هفتگی نقدی)

۰۹۱۲۶۴۳۸۳۲۱

۶۵۶۳۷۷۷۰