استخدام شهریار و حومه و برترین های فرصت شغلی دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۶

استخدام شهریار و حومه و برترین های فرصت شغلی دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۶

استخدام شهریار و فرصت های شغلی و حومه 

برترین آگهی های استخدام شهریار و فرصت های شغلی شهریار

به تعدادی راننده جهت
شیفت عصر در آژانس هموطن نیازمند .
📲۰۹۱۹۲۳۵۸۰۹۷
**************************************
به چند نفر خانم جهت کار در بسته بندی
ترجیحا ساکن شهریار نیازمند .
📲۰۹۱۲۸۷۰۴۶۵۴
************************************
به یک فروشنده خانم جهت کار
در لوازم آرایشی در شهریار نیازمند .
📲۰۹۱۰۵۴۹۴۰۳۹
*************************************
به یک اپیلاسیون کار
در فردوسیه نیازمند
ترجیحا ساکن فردوسیه
📲۰۹۳۷۴۸۳۳۳۰۴
**************************************
به یک کارگر ساده
کار در مغازه شیشه اتومبیل در شهریار نیازمند .
حقوق توافقی

📲۰۹۱۲۳۲۶۱۲۸۱
***************************************

استخدام

به کارگر نیمه ماهر برقکار جهت پروژه ای
در جاده شهریار نیازمند .
لطفا مشخصات خود را به تلگرام ارسال کنید .
📲۰۹۱۲۶۵۰۷۸۴۷
**********************************
به تعدادی کارگرساده , جهت رستوران نارنج
شهریار , با جای خواب تماس۱۲ظهر به بعد نیازمند .
📲۰۹۳۸۸۰۹۰۸۳۵
*************************************
به نسخه پیچ , شیفت صبح و عصر
در شهریار نیازمند .
📲۰۲۱۴۴۳۶۲۵۸۱
**********************************
به تعدادی کارگر کارواش ,
در اندیشه – نیازمند .
📲۰۹۱۲۱۱۶۴۳۲۵
*****************************
به یک پیتزا زن و تعدادی , کارگر ساده
در باغستان شهریار نیازمند .
📲۰۲۱۶۵۶۱۱۶۲

****************************