استخدام شهریار و حومه و برترین های فرصت شغلی ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

استخدام شهریار و حومه و برترین های فرصت شغلی ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

استخدام شهریار و فرصتهای شغلی و حومه
برترین آگهی های استخدام شهریار و فرصتهای شغلی شهریار

به یک منشی خانم جهت تبلیغات
آشنا به سایت دیوار و شیپور
حقوق ماهیانه ۵۰۰ تومان در اندیشه نیازمند .
📲۰۹۱۲۷۱۵۰۱۹۵
*****************************
به مدیر داخلی خانم با روابط عمومی بالا
مجرد آشنا به امور دفتری آراسته در اندیشه نیازمند .
📲۰۹۱۲۰۷۱۰۶۹۲
**************************
منشی خانم با ساعت کاری ۸ الی ۱۷ آشنا
به امور اداری حقوق و بیمه در شهریار نیازمند .
📲۰۹۱۲۷۲۰۲۱۳۲
***************************
به یک کارگر ساده جهت کار در کبابی
ساعت کاری ۱۰ صبح ۱۱:۳۰ در اندیشه نیازمند .
📲۰۹۱۲۵۶۵۷۲۴۲
****************************
به ماسور حرفه ای و جرب و جوان
تسویه به صورت درصدی و هفتگی یا ماهانه
لطفا رزومه خودرا تلگرام کنید .
📲۰۹۳۹۱۴۹۳۱۲۷
*****************************
به یک تراشکار ماهر و یک وسط کار
در شهریار نیازمند .
📲۰۹۱۲۷۱۷۴۲۸۳
*******************************
نصاب کولر گازی و تعمیر کار لباس شویی یخچال
فقط ساکن شهریار و حومه در شهریار نیازمند .
📲۰۹۳۳۵۰۸۸۱۸۷
*******************************
به یک کارگر ساده جهت فروش تی شرت
به صورت درصدی دم خیابان در شهریار نیازمند ‌.
📲۰۹۲۲۶۱۳۶۹۰۶
*******************************
به یک کمک آشپز خانم در آشکده
وساکن شهریار در شهریار نیازمند .
📲۰۹۱۲۳۳۰۷۴۵۲
********************************
به نصاب کابینت با حقوق ثابت
و بیمه در شهریار میدان نواب نیازمند .
📲۰۲۱۶۵۲۹۱۲۰۲
*********************************
به تعدادی چرخکار ماهر و اتو کار خانم
در شهریار نیازمند .
📲۰۹۳۵۵۹۴۱۸۴۲

****************************************

کارشناس روان شناسی یا مددکاری و علوم اجتماعی

ساکن شهریار. و. حومه نیازمندیم .
📲۰۹۱۲۸۶۹۹۸۲۰
ساعت تماس در وقت اداری باشد .
*******************************