استخدام شهریار و حومه و برتیرن های فرصت شغلی یکشنبه ۱۲آذر ماه ۱۳۹۶

استخدام شهریار و حومه و برتیرن های فرصت شغلی یکشنبه ۱۲آذر ماه ۱۳۹۶


استخدام شهریار و فرصتهای شغلی و حومه
برترین آگهی های استخدام شهریار و فرصتهای شغلی شهریار

دعوت به همکاری خانم تخصص بازاریابی و ویزیتوری

آدرس تهران شهریار میزان تحصیلات دیپلم
☎️ تلفن :
۰۹۳۹ ۴۳۲ ۶۵۷۷
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
مدرس ریاضیات ، زبان ، انگلیسی ، عربی
میزان تحصیلات : کارشناسی
آدرس : تهران شهریار تخصص : مدرس
☎️ تلفن :
۰۹۳۰ ۲۸۳ ۳۲۰۰
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
به تعدادی کوارتز کار ماهر نیمه ماهر نیازمندیم
آدرس تهران شهریار
☎️ تلفن :
۰۹۳۶ ۹۶۵ ۵۲۲۱
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
تراشکار ماهر یا نیمه ماهر
آدرس : تهران شهریار
تخصص کار گر ماهر
☎️ تلفن :
۰۹۱۲ ۲۰۲ ۱۲۲۷
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
الگو سازی و نمونه دوز
تخصص : خیاط
آدرس : تهران شهریار
☎️ تلفن :
۰۹۳۹ ۳۹۲ ۹۰۴۷
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
جوشکار برق با استعداد فنی نیازمندیم
آدرس : تهران،شهریار
☎️ تلفن :
۰۹۱۲ ۴۴۵ ۱۳۳۲
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
به یک منشی خانم دوکاره نیازمندیم .
آدرس : تهران،شهریار
☎️ تلفن :
۰۹۳۷ ۳۰۰ ۳۴۸۸
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
استخدام منشی خانم باروابط عمومی بالا و فن و بیان قوی وظاهری آراسته
آدرس : فقط محدوده شهریار
☎️ تلفن :
۰۹۳۳ ۳۲۴ ۴۸۶۷
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
استخدام کارگر ساده و ماهر جهت کار در آبکاری در محدوده هفت جوی نیازمندیم .
☎️ تلفن :
۰۹۳۵ ۲۹۹ ۷۰۷۰
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
به یک فروشنده خانم با تجربه فروشندگی جهت کار در

فروشگاه اسباب بازی فروشی جهان کودک با ضامن معتبر نیازمندیم .
☎️ تماس:
۰۹۱۲ ۲۶ ۳۶ ۵۵۱
۶۵ ۲۹ ۱۳ ۱۵
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
به کارمند خانم جهت امور اداری در محدوده شهریار تهران نیازمندیم.

☎️تلفن : ۶۵۴۶۹۰۹۲