استخدام شهریار و حومه و برترین های فرصت شغلی شنبه ۴ آذرماه ۹۶

استخدام شهریار و حومه و برترین های فرصت شغلی شنبه ۴ آذرماه ۹۶

استخدام شهریار و فرصت های شغلی وحومه
برترین آگهی های استخدام شهریار و فرصتهای شغلی شهریار

نیازمند به بازاریاب خانم وآقا
محصولات غذایی خارجی ماندگار (غذای بهداشتی ،آرایشی وغیره)
تهران،شهریار، کرج و قم
☎️ ۰۹۱۰ ۴۶۴ ۸۰۰۲
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
نیازمند راننده کامیونت بدون خودرو ساکن سعید آباد
راننده دارای کارت سلامت
دارای ضامن به همراه ۱۰۰ میلیون تومان سفته و سابقه کار نیازمندیم
☎️۰۹۱۲ ۸۴۸ ۵۷۰۳
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
نیازمندبه کارمند خانم دردفتر بیمه دانا
ساعت کاری از۸تا۱۷ وپنجشنبه ها تا۱۴هست.
لطفا فقط تلگرام کنید
☎️۰۹۱۲ ۴۷۹ ۷۶۶۹
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
نیازمندبازاریابی و کنترل یابی
تهران شهریاریک خانم دارای لیسانس معدن باگرایش استخراج، شیمی، مهندس عمران ویادیپلم ریاضی
۵سال سابقه بیمه تامین اجتماعی
☎️۰۹۱۲ ۲۷۱ ۷۳۰۳
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
جویای کار
مهندسی شیمی، تخصص: مهندسی صنایع
تهران،شهریار
☎️۰۹۰۳۶۳۵۸۶۴۹
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
جویای کار
راننده کامیونت پایه ۲یاراننده شخصی
میزان تحصیلات:دیپلم ، تخصص:راننده
تهران،شهریار
☎️۰۹۳۳ ۷۹۸ ۱۲۰۳
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
جویای کار درقنادی هستم
تهران شهریار
میزان تحصیلات: کاردانی
☎️۰۹۳۸ ۷۶۵ ۷۵۵۴
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
به تعدادی کارگر نجار ماهر حومه سعیدآباد – شهریارِ تهران نیازمندیم.

☎️تلفن :
۰۹۱۵۷۶۸۵۶۴۰
۰۹۰۱۲۹۳۸۲۸۷
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
به یک دندانپزشک عمومی با پروانه شهریار تهران جهت شیفت صبح نیازمندیم.
☎️تلفن :
۰۹۹۰۹۳۸۸۷۹۸
۶۵۳۵۸۹۲۵
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
به جوشکار ماهر و نیمه ماهر در محدوده شهریار تهران نیازمندیم.

☎️تلفن : ۰۹۱۲۸۵۹۵۸۴۵
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
به کارگر جوشکار در محدوده شهریار – باباسلمانِ تهران نیازمندیم.

آدرس : محدوده شهریار – باباسلمان
☎️تلفن : ۶۵۲۳۸۶۶۳
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
به باطریساز ماهر در منطقه خادم آباد شهریارِ تهران نیازمندیم.

آدرس : منطقه خادم آباد شهریار
☎️تلفن : ۰۹۱۲۱۹۴۳۱۸۳