آنکس که جغرافیا و تاریخ سرزمین خودش را نداند محکوم به نابودی است  – حقوق و تکالیف شهروندی

آنکس که جغرافیا و تاریخ سرزمین خودش را نداند محکوم به نابودی است – حقوق و تکالیف شهروندی

“آنکس که جغرافیا و تاریخ سرزمین خودش را نداند محکوم به نابودی است”

افسانه خیری

افسانه خیری-فعال اجتماعی

با نگاه به این جمله می توان دریافت که راز موفقیت و شکست بسیاری از تمدنها و حکومتها در طول تاریخ چه چیزهایی بوده است. جغرافیایی متشکل از سرزمین ،نیازها ،نوع نگرش و فعالیت گروه های انسانی در رابطه با آن سرزمین و تاریخ یعنی آنچه که پیشینیان ما با آزمون و خطاهای بسیار و با گذر از دورانها و شرایط مختلف  و کسب دانش به تجربیات جامع تری نسبت به قبل رسیده اند و می تواند چراغ راه آیندگان می باشد. پس از ورود به شهر شهریار با تابلویی روبرو می شویم که برروی آن نوشته شده است “به شهرستان شهریار  تمدن هفت هزار ساله فلات مرکزی ایران خوش آمدید” با دیدن تابلو حس غرور و عظمت در تمام وجودمان شکل می گیرد که اینجا هم تکه ای از سرزمین ایران با هزاران سال قدمت تمدن است اما با حقوق و تکالیف شهروندی فراموش شده…

اما کافیست به شهر نزدیکتر شویم، با دیدن وضعیت شهر و شهرکهای اطراف به یکباره تمام آن تابلو در ذهنمان فرومیریزد. جز بخشهای محدودی از مرکز شهر شهریار سایر بخشهای شهر و شهرکها مارا یاد حلبی آبادهایی که بعضا در فیلمهای بالیوودی قابل مشاهده است می اندازد وحقوق و تکالیف شهروندی فراموش شده…

جویهایی که برای عبور آبها درست شده و در تمام منطقه به سطل زباله تبدیل شده است و هربار با بارش باران و یا وزش یک تندباد زباله ها به وسط شهر میآیند.. آبهایی که می توانست با عبور از این مسیرهای تعیین شده بخشی از آب مورد نیاز مردم را فراهم کند در بدو ورود به فاضلاب تبدیل می شود، زباله ها و پلاستیکهایی که بیشتر از هرچیزی سطح زمین را فراگرفته است و بوی بد زباله که از هرجایی به مشام می رسد. آنچه که وضعیت را اسفبارتر و انسانهای دغدغه مند را ناامید می کند نگاه بخش دولتی و مردم به سرزمینمان می باشد. در بخش دولتی بخصوص در مورد شهرداری ها به جای آنکه نگاه نگهداری از شهر حاکم باشد، نگاه بانکداری غالب است و مردم نیز به جای حفظ و نگهداری از نعمتهای پروردگار، زمین را مستعمره و زباله دان خود می دانند. اینجاست که این سئوال پیش می آید که آیا یک تمدن هفت هزار ساله به این شکل ماندگار بوده است یا نگاه ،نگرش و عملکرد مردمان و مسئولان این سرزمین به شکل دیگری بوده است. بیشک باید چیز دیگری باشد. چیزی که در آن آب و خاک مقدس هستند و راه ورود به بهشت از آبادانی زمین می گذرد.

حقوق و تکالیف شهروندی