آمار اولیه فوتی زلزله ملارد

آمار اولیه فوتی زلزله ملارد

آمار اولیه فوتی زلزله ملارد

به گزارش ،

اورژانس عنوان کرد که یک‌نفر نیز به‌نام “علی سلیمانی” ۵۸ساله

در حین این زلزله به‌دلیل عارضه قلبی تنفسی فوت کرده است.

همچنین آمار مصدومان زلزله مرز استانهای تهران و البرز ـ حوالی ملارد

تاکنون (در ساعت ۹:۴۵) چهارشنبه ۶ دی، ۵۷ مصدوم

براساس خدمات و گزارشات اورژانس اعلام شده است.