آسیب شناسی رسانه های محلی شهریار

آسیب شناسی رسانه های محلی شهریار

یک سوزن به خود یک جوالدوز به دیگران

آسیب شناسی شهریارنگار به عنوان یکی از رسانه های محلی شهریار

سید محمد خامسی_

شهروندان زمانی می توانند رسانه های کاملا آزاد و بی طرف را از اصحاب رسانه و روزنامه نگاران مطالبه داشته باشند، که گام اول را خود بر داشته و از طریق تهیه و مطالعه نشریات محلی به توسعه و استقلال این آن ها کمک نمایند.

دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات صحیح، یکی از مهمترین حقوق شهروندان است که محدود نمودن اين حق به معنای محروم کردن شهروندان از یکی از مهمترین حقوق آنهاست. رسالت رسانه‌ها، آگاهي دادن و اطلاع رساني به شهروندان، در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و… است. آزادي مطبوعات و رسانه‌ها در جوامع بشري، رکن اساسي و عنصر مهم دموکراسي در عصر حاضر تلقي می شود. لذا هيچ نيرویی نباید به بهانه های مختلف موجب شود، حقايق و واقعيت‌هاي اجتماعي در جامعه به صورت غير واقعي و گمراه کننده جلوه داده شود. بنابراين، آزادي رسانه‌ ها به معنای آزادي افراد در نشر افکار، ديدگاه ها، واقعيت‌هاي اجتماعي، رويدادها و اخبار بدون سانسور و بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، در چهارچوب قانون است.

از مهمترین زیر ساخت ها و الزامات رسانه های آزاد، عدم وابستگی مالی به اشخاص و نهاد های دولتی و غیر دولتی است. اگر رسانه ها از نظر اقتصادی وابسته باشند، هرگز نمی توانند رسالت های اصیل و واقعی خود را دنبال کرده و به عنوان یکی از ارکان دموکراسی در توسعه جامعه و افزایش سطح آگاهی شهروندان، به ایفای نقش بپردازند.

از جمله شرایط دیگر، جهت بهره مندی شهروندان، از رسانه های آزاد محلی، فعالیت افراد آزاده، شجاع، متعهد، دلسوز، باسواد و آگاه به شرایط محلی به عنوان اصحاب رسانه است. آن ها با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت جامعه پا به عرصه نهاده و با تحمل مشقات این عرصه در راستای اعتلای جامعه و افزایش آگاهی گام می دارند.

با توجه به نظام اقتصادی شبه دولتی حاکم و اینکه عمده منابع مالی رسانه های محلی در سطح شهرستان از منابع مالی دولتی و شبه دولتی تامین می گردد و با عنایت به سطح پائین سرانه مطالعه و خرید نشریات در جامعه و عدم حمایت شهروندان از رسانه ها، نمی توان انتظار داشت رسانه های محلی به صورت صد در صد مستقل بوده و هیچگونه وابستگی به اشخاص و شهرداری ها نداشته باشند.

لذا شهروندان زمانی می توانند رسانه های کاملا آزاد و بی طرف را از اصحاب رسانه و روزنامه نگاران مطالبه داشته باشند، که گام اول را خود بر داشته و از طریق تهیه و مطالعه نشریات محلی به توسعه و استقلال این آن ها کمک نمایند.

زمانی که شهروندان آگاه تر باشند و بخشی از منابع مورد نیاز نشریات محلی را خودشان تامین کنند، از قدرت چانه زنی بالاتری در مطالبه گری از اصحاب رسانه برخوردار خواهند شد و می توانند یک چرخه مثبت و موثر “شهروند آگاه – رسانه مطلوب” را ایجاد نمایند.

مجموعه شهریارنگار که با هدف آگاه سازی شهروندان و به منظور صیانت از حقوق ایشان، در راستای انجام رسالت های رسانه های آزاد، فعالیت خود را آغاز کرد، از آسیب های اشاره شده مصون نمانده و نتوانسته رسالت های خود را آن طور که باید و شاید به انجام برساند. امیدواریم با حمایت شهروندان و همت اعضای انجمن شهریارنگار، با فائق آمدن بر مشکلات و موانع، همچنین پرهیز از آسیب های مذکور، بتوانیم رسالت خود، که همانا آگاه سازی جامعه، انتشار صحیح و بدون سانسور اخبار و نهایتا ایفای نقش خود به عنوان یکی از مهم ترین ارکان دموکراسی است را به انجام برساند.