آئین غبار روبی حرم حضرت اسماعیل بن موسی ابن جعفر(ع) توسط مسئولین شهرستان شهریار

آئین غبار روبی حرم حضرت اسماعیل بن موسی ابن جعفر(ع) توسط مسئولین شهرستان شهریار

گزارش تصویری از آیین غبار روبی حرم حضرت اسماعیل بن موسی ابن جعفر(ع) به مناسبت هفته وقف

توسط ائمه محترم جمعه شهریار،اندیشه،وحیدیه،باغستان و صباشهر ، فرماندار محترم شهرستان، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان و

مدیریت آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع)شهریار